Bạn lọc tin theo:
Vị trí BĐS: Vĩnh Phúc 

Vĩnh Phúc (6)

Cho thuê kho xưởng Vĩnh Phúc

cho thuê kho xưởng, kho, xưởng qui chuẩn công nghiệp

Vị trí BĐS: Vĩnh Phúc - Phúc Yên - Phúc Thắng

Giá: 156 VNĐ/tổng diện tích
Lượt xem: 159
Cập nhật: 01/12/2018, 02:14, pm
Cho thuê kho xưởng Vĩnh Phúc 1000 m2 - 2000 m2 - 3000 m2 - 5000 m2

cho thuê kho xưởng, kho, xưởng qui chuẩn công nghiệp

Vị trí BĐS: Vĩnh Phúc - Bình Xuyên - Phú Xuân

Giá: 156 VNĐ/tổng diện tích
Lượt xem: 203
Cập nhật: 01/12/2018, 02:14, pm
Cho thuê kho xưởng Phúc Yên, Vĩnh Phúc

cho thuê kho xưởng, kho, xưởng qui chuẩn công nghiệp

Vị trí BĐS: Vĩnh Phúc - Phúc Yên - Phúc Thắng

Giá: 156 VNĐ/tổng diện tích
Lượt xem: 163
Cập nhật: 01/12/2018, 02:14, pm
Cho thuê kho xưởng Bình Xuyên, Vĩnh Phúc

cho thuê kho xưởng, kho, xưởng qui chuẩn công nghiệp

Vị trí BĐS: Vĩnh Phúc - Bình Xuyên - Phú Xuân

Giá: 156 VNĐ/tổng diện tích
Lượt xem: 149
Cập nhật: 01/12/2018, 02:14, pm
CHO THUÊ KHO VĨNH PHÚC

CHO THUÊ KHO VĨNH PHÚC, CHO THUÊ KHO, VĨNH PHÚC, 5000 m2

Vị trí BĐS: Vĩnh Phúc - Vĩnh Yên - Khai Quang

Giá: Thương lượng
Lượt xem: 172
Cập nhật: 01/12/2018, 02:07, pm
CHO THUÊ CHUNG CƯ BẢO QUÂN

CHO THUÊ CHUNG CƯ BẢO QUÂN

Vị trí BĐS: Vĩnh Phúc - Vĩnh Yên - Khai Quang

Giá: 8,000,000 VNĐ/m2
Lượt xem: 14
Cập nhật: 17/11/2018, 10:21, am

DANH MỤC BẤT ĐỘNG SẢN