Bạn lọc tin theo:
Loại BĐS: Chung cư - Chung cư cũ và tập thể 

Chung cư - Chung cư cũ và tập thể (1)

học khai hải quan điện tử tại hải phòng_0969868630(ms thắm)

học khai hải quan điện tử tại hải phòng_0969868630(ms thắm)

Vị trí BĐS: Hải Phòng - Lê Chân - An Biên

Giá: 1,000,000 VNĐ/tổng diện tích
Lượt xem: 51
Cập nhật: 24/04/2019, 06:04, pm

DANH MỤC BẤT ĐỘNG SẢN