Bạn lọc tin theo:
Vị trí BĐS: Thừa Thiên Huế 

Thừa Thiên Huế (2)

Bán đất KQH Vinh Vệ - Thôn Vinh Vệ - Phú Vang - Huế

Bán đất KQH Vinh Vệ - Thôn Vinh Vệ - Phú Vang - Huế

Vị trí BĐS: Thừa Thiên Huế - Hương Thủy - Thủy Vân

Giá: 990,000,000 VNĐ/tổng diện tích
Lượt xem: 8
Cập nhật: 22/11/2018, 03:02, pm
Bán đất KQH Vinh Vệ - Thôn Vinh Vệ - Phú Vang - Huế

Bán đất KQH Vinh Vệ - Thôn Vinh Vệ - Phú Vang - Huế

Vị trí BĐS: Thừa Thiên Huế - Hương Thủy - Thủy Vân

Giá: 990,000,000 VNĐ/tổng diện tích
Lượt xem: 8
Cập nhật: 22/11/2018, 02:51, pm

DANH MỤC BẤT ĐỘNG SẢN