Bạn lọc tin theo:
Vị trí BĐS: Lâm Đồng 

Lâm Đồng (58)

Lâm Đồng bán 1000m Cách QL 20 1km

Lâm Đồng bán 1000m Cách QL 20 1km

Vị trí BĐS: Lâm Đồng - Bảo Lộc - Lộc Tiến

Giá: 400,000,000 VNĐ/tổng diện tích
Lượt xem: 1
Cập nhật: 12/11/2018, 09:54, am
5ha khu nghỉ dưỡng mặt tiền đường Vanh Đai Lâm Đồng

5ha khu nghỉ dưỡng mặt tiền đường Vanh Đai Lâm Đồng

Vị trí BĐS: Lâm Đồng - Bảo Lộc - Lộc Tiến

Giá: 1,200,000,000 VNĐ/tổng diện tích
Lượt xem: 1
Cập nhật: 12/11/2018, 09:28, am
Bán 5 ha cafe tiêu gần Thủy Điện Dambri

Bán 5 ha cafe tiêu gần Thủy Điện Dambri

Vị trí BĐS: Lâm Đồng - Bảo Lộc - Lộc Tiến

Giá: 350,000,000 VNĐ/tổng diện tích
Lượt xem: 4
Cập nhật: 11/11/2018, 09:29, am
5ha khu nghỉ dưỡng mặt tiền đường Vanh Đai Lâm Đồng

5ha khu nghỉ dưỡng mặt tiền đường Vanh Đai Lâm Đồng

Vị trí BĐS: Lâm Đồng - Bảo Lộc - Lộc Tiến

Giá: 12,000,000,000 VNĐ/tổng diện tích
Lượt xem: 4
Cập nhật: 11/11/2018, 08:57, am
Lâm Đồng bán 1000m Cách QL 20 1km

Lâm Đồng bán 1000m Cách QL 20 1km

Vị trí BĐS: Lâm Đồng - Bảo Lộc - Lộc Tiến

Giá: 400,000,000 VNĐ/tổng diện tích
Lượt xem: 5
Cập nhật: 09/11/2018, 09:59, am
Lâm Đồng bán 1000m Cách Đường Vành Đai Bảo Lộc 300m

Lâm Đồng bán 1000m Cách Đường Vành Đai Bảo Lộc 300m

Vị trí BĐS: Lâm Đồng - Bảo Lộc - Lộc Tiến

Giá: 400,000,000 VNĐ/tổng diện tích
Lượt xem: 6
Cập nhật: 09/11/2018, 06:16, am
Lâm Đồng bán 1000m Cách Đường Vành Đai Bảo Lộc 300m

Lâm Đồng bán 1000m Cách Đường Vành Đai Bảo Lộc 300m

Vị trí BĐS: Lâm Đồng - Bảo Lộc - Lộc Tiến

Giá: 400,000,000 VNĐ/tổng diện tích
Lượt xem: 7
Cập nhật: 07/11/2018, 10:07, am
1420m đất khu nghỉ dưỡng trung tâm Đại Lào, Bảo Lộc, Lâm Đồng

1420m đất khu nghỉ dưỡng trung tâm Đại Lào, Bảo Lộc, Lâm Đồng

Vị trí BĐS: Lâm Đồng - Bảo Lộc - Lộc Tiến

Giá: 15,000,000,000 VNĐ/tổng diện tích
Lượt xem: 9
Cập nhật: 05/11/2018, 12:36, pm
Cần bán 5ha mặt tiền đường Vanh Đai Lâm Đồng

Cần bán 5ha mặt tiền đường Vanh Đai Lâm Đồng

Vị trí BĐS: Lâm Đồng - Bảo Lộc - Lộc Tiến

Giá: 12,000,000,000 VNĐ/tổng diện tích
Lượt xem: 8
Cập nhật: 03/11/2018, 07:52, pm
Cần bán 5ha mặt tiền đường 13m Vanh Đai Lâm Đồng

Cần bán 5ha mặt tiền đường 13m Vanh Đai Lâm Đồng

Vị trí BĐS: Lâm Đồng - Bảo Lộc - Lộc Tiến

Giá: 12,000,000,000 VNĐ/tổng diện tích
Lượt xem: 7
Cập nhật: 03/11/2018, 11:10, am
Cần bán 5ha mặt tiền đường 13m Dầu Giây - Liên Khương

Cần bán 5ha mặt tiền đường 13m Dầu Giây - Liên Khương

Vị trí BĐS: Lâm Đồng - Bảo Lộc - Lộc Tiến

Giá: 12,000,000,000 VNĐ/tổng diện tích
Lượt xem: 7
Cập nhật: 02/11/2018, 07:07, pm
Cần bán 5ha trang trại bò sữa mặt tiền đường 13m Lâm Đồng

Cần bán 5ha trang trại bò sữa mặt tiền đường 13m Lâm Đồng

Vị trí BĐS: Lâm Đồng - Bảo Lộc - Lộc Tiến

Giá: 12,000,000,000 VNĐ/tổng diện tích
Lượt xem: 10
Cập nhật: 31/10/2018, 05:47, am
Cần bán 5ha trang trại bò sữa mặt tiền đường 13m Lâm Đồng

Cần bán 5ha trang trại bò sữa mặt tiền đường 13m Lâm Đồng

Vị trí BĐS: Lâm Đồng - Bảo Lộc - Lộc Tiến

Giá: 12,000,000,000 VNĐ/tổng diện tích
Lượt xem: 10
Cập nhật: 31/10/2018, 05:33, am
420 gan truong cấp 3 cách QL 20 1km

420 gan truong cấp 3 cách QL 20 1km

Vị trí BĐS: Lâm Đồng - Bảo Lộc - Lộc Tiến

Giá: 120,000,000,000 VNĐ/tổng diện tích
Lượt xem: 9
Cập nhật: 31/10/2018, 04:57, am
Bán 2000 m2 Đất nông nghiệp sau nhà Thờ Tân Bùi, Bảo Lộc, Lâm Đồng

Bán 2000 m2 Đất nông nghiệp sau nhà Thờ Tân Bùi, Bảo Lộc, Lâm Đồng

Vị trí BĐS: Lâm Đồng - Bảo Lộc - Lộc Tiến

Giá: 75,000,000,000 VNĐ/tổng diện tích
Lượt xem: 9
Cập nhật: 30/10/2018, 08:24, am
Bán 150m2 đất thổ cư chính chủ, 3xx triệu, Di Linh, Lâm Đồng

Bán 150m2 đất thổ cư chính chủ, 3xx triệu, Di Linh, Lâm Đồng

Vị trí BĐS: Lâm Đồng - Di Linh - Đinh Trang Thượng

Giá: 340,000,000 VNĐ/tổng diện tích
Lượt xem: 11
Cập nhật: 29/10/2018, 04:59, pm
Bán 150m2 đất thổ cư chính chủ, 3xx triệu, Di Linh, Lâm Đồng

Bán 150m2 đất thổ cư chính chủ, 3xx triệu, Di Linh, Lâm Đồng

Vị trí BĐS: Lâm Đồng - Di Linh - Đinh Trang Thượng

Giá: 340,000,000 VNĐ/tổng diện tích
Lượt xem: 10
Cập nhật: 29/10/2018, 04:39, pm
420 gan truong cấp 3 cách QL 20 1km

420 gan truong cấp 3 cách QL 20 1km

Vị trí BĐS: Lâm Đồng - Bảo Lộc - Lộc Tiến

Giá: 120,000,000,000 VNĐ/tổng diện tích
Lượt xem: 12
Cập nhật: 29/10/2018, 11:04, am
Bán 5 ha trang trại cafe tiêu gần Thủy Điện Dambri

Bán 5 ha trang trại cafe tiêu gần Thủy Điện Dambri

Vị trí BĐS: Lâm Đồng - Bảo Lộc - Lộc Tiến

Giá: Thương lượng
Lượt xem: 11
Cập nhật: 29/10/2018, 10:50, am
Cần Bán Đất thổ cư Phía Sau Đại Học Tôn Đức Thắng

Cần Bán Đất thổ cư Phía Sau Đại Học Tôn Đức Thắng

Vị trí BĐS: Lâm Đồng - Bảo Lộc - Lộc Tiến

Giá: 750,000,000,000 VNĐ/tổng diện tích
Lượt xem: 9
Cập nhật: 29/10/2018, 10:29, am
Bán 5 ha trang trại cafe tiêu gần Thủy Điện Dambri

Bán 5 ha trang trại cafe tiêu gần Thủy Điện Dambri

Vị trí BĐS: Lâm Đồng - Bảo Lộc - Lộc Tiến

Giá: Thương lượng
Lượt xem: 11
Cập nhật: 28/10/2018, 04:56, pm
420 gan truong cấp 3 cách QL 20 1km

420 gan truong cấp 3 cách QL 20 1km

Vị trí BĐS: Lâm Đồng - Bảo Lộc - Lộc Tiến

Giá: 120,000,000,000 VNĐ/tổng diện tích
Lượt xem: 12
Cập nhật: 28/10/2018, 11:24, am
Cần Bán Đất thổ cư Phía Sau Đại Học Tôn Đức Thắng

Cần Bán Đất thổ cư Phía Sau Đại Học Tôn Đức Thắng

Vị trí BĐS: Lâm Đồng - Bảo Lộc - Lộc Tiến

Giá: 750,000,000,000 VNĐ/tổng diện tích
Lượt xem: 12
Cập nhật: 27/10/2018, 04:54, pm
420 gan truong cấp 3 cách QL 20 1km

420 gan truong cấp 3 cách QL 20 1km

Vị trí BĐS: Lâm Đồng - Bảo Lộc - Lộc Tiến

Giá: 120,000,000,000 VNĐ/tổng diện tích
Lượt xem: 11
Cập nhật: 27/10/2018, 04:38, pm
Bán 4600m đất nông nghiệp thôn Bảo Lộc Lâm Đồng

Bán 4600m đất nông nghiệp thôn Bảo Lộc Lâm Đồng

Vị trí BĐS: Lâm Đồng - Bảo Lộc - Lộc Tiến

Giá: 150,000,000 VNĐ/tổng diện tích
Lượt xem: 11
Cập nhật: 27/10/2018, 04:16, pm
Bán 4500m khu nghỉ dưỡng Lâm Đồng

Bán 4500m khu nghỉ dưỡng Lâm Đồng

Vị trí BĐS: Lâm Đồng - Bảo Lộc - Lộc Tiến

Giá: 3,600,000,000 VNĐ/tổng diện tích
Lượt xem: 11
Cập nhật: 27/10/2018, 10:37, am
Bán 4500m khu nghỉ dưỡng Lâm Đồng

Bán 4500m khu nghỉ dưỡng Lâm Đồng

Vị trí BĐS: Lâm Đồng - Bảo Lộc - Lộc Tiến

Giá: 3,600,000,000 VNĐ/tổng diện tích
Lượt xem: 10
Cập nhật: 26/10/2018, 08:51, pm
Bán 4500m khu nghỉ dưỡng Lâm Đồng

Bán 4500m khu nghỉ dưỡng Lâm Đồng

Vị trí BĐS: Lâm Đồng - Bảo Lộc - Lộc Tiến

Giá: 360,000,000 VNĐ/tổng diện tích
Lượt xem: 10
Cập nhật: 26/10/2018, 08:29, pm
bán 3,5 sào chè Đại Lào, Bảo Lộc, lâm Đồng

bán 3,5 sào chè Đại Lào, Bảo Lộc, lâm Đồng

Vị trí BĐS: Lâm Đồng - Bảo Lộc - Lộc Tiến

Giá: 298,000 VNĐ/tổng diện tích
Lượt xem: 11
Cập nhật: 26/10/2018, 11:07, am
Bán 2000 m2 Đất nông nghiệp sau nhà Thờ Tân Bùi, Bảo Lộc, Lâm Đồng

Bán 2000 m2 Đất nông nghiệp sau nhà Thờ Tân Bùi, Bảo Lộc, Lâm Đồng

Vị trí BĐS: Lâm Đồng - Bảo Lộc - Lộc Tiến

Giá: 75,000,000,000 VNĐ/tổng diện tích
Lượt xem: 11
Cập nhật: 26/10/2018, 10:51, am

DANH MỤC BẤT ĐỘNG SẢN