Bạn lọc tin theo:
Vị trí BĐS: Bến Tre 

Bến Tre (11)

ĐẤT BÁN 2000-3000 m2 MẶT TIỀN ĐƯỜNG 8M CHÍNH CHỦ HL 173 HỮU ĐỊNH – BẾN TRE

ĐẤT BÁN 2000-3000 m2 MẶT TIỀN ĐƯỜNG 8M CHÍNH CHỦ HL 173 HỮU ĐỊNH – BẾN TRE

Vị trí BĐS: Bến Tre - Châu Thành - Hữu Định

Giá: 2,500,000 VNĐ/m2
Lượt xem: 5
Cập nhật: 09/12/2018, 02:25, pm
BÁN GẤP CUỐI NĂM ! ĐẤT VƯỜN 1.2 TRIỆU/M2 CHÍNH CHỦ CHÂU THÀNH BẾN TRE

BÁN GẤP CUỐI NĂM ! ĐẤT VƯỜN 1.2 TRIỆU/M2 CHÍNH CHỦ CHÂU THÀNH BẾN TRE

Vị trí BĐS: Bến Tre - Châu Thành - Hữu Định

Giá: 700,000,000 VNĐ/tổng diện tích
Lượt xem: 9
Cập nhật: 09/12/2018, 02:21, pm
MẶT TIỀN ĐƯỜNG 8M BÁN 2000-3000 m2 ĐẤT VƯỜN CHÍNH CHỦ HL 173 HỮU ĐỊNH – BẾN TRE

MẶT TIỀN ĐƯỜNG 8M BÁN 2000-3000 m2 ĐẤT VƯỜN CHÍNH CHỦ HL 173 HỮU ĐỊNH – BẾN TRE

Vị trí BĐS: Bến Tre - Châu Thành - Hữu Định

Giá: 2,500,000 VNĐ/tổng diện tích
Lượt xem: 5
Cập nhật: 07/12/2018, 03:49, pm
CUỐI NĂM ! BÁN GẤP ĐẤT VƯỜN 1.2 TRIỆU/M2 SỔ HỒNG CHÍNH CHỦ BẾN TRE

CUỐI NĂM ! BÁN GẤP ĐẤT VƯỜN 1.2 TRIỆU/M2 SỔ HỒNG CHÍNH CHỦ BẾN TRE

Vị trí BĐS: Bến Tre - Châu Thành - Hữu Định

Giá: 700,000,000 VNĐ/tổng diện tích
Lượt xem: 4
Cập nhật: 07/12/2018, 03:48, pm
ĐẤT VƯỜN 2000 M2 CHÍNH CHỦ MẶT TIỀN ĐƯỜNG 8M HỮU ĐỊNH – BẾN TRE

ĐẤT VƯỜN 2000 M2 CHÍNH CHỦ MẶT TIỀN ĐƯỜNG 8M HỮU ĐỊNH – BẾN TRE

Vị trí BĐS: Bến Tre - Châu Thành - Hữu Định

Giá: 2,500,000 VNĐ/m2
Lượt xem: 8
Cập nhật: 01/12/2018, 03:09, pm
CẦN BÁN 500 M2 ĐẤT VƯỜN 600 triệu CHÍNH CHỦ CHÂU THÀNH –BẾN TRE

CẦN BÁN 500 M2 ĐẤT VƯỜN 600 triệu CHÍNH CHỦ CHÂU THÀNH –BẾN TRE

Vị trí BĐS: Bến Tre - Châu Thành - Hữu Định

Giá: 1,200,000 VNĐ/m2
Lượt xem: 7
Cập nhật: 01/12/2018, 03:06, pm
BÁN NGAY 2000 M2 ĐẤT VƯỜN CHÍNH CHỦ ĐƯỜNG 8m HL 173 HỮU ĐỊNH – BẾN TRE

BÁN NGAY 2000 M2 ĐẤT VƯỜN CHÍNH CHỦ ĐƯỜNG 8m HL 173 HỮU ĐỊNH – BẾN TRE

Vị trí BĐS: Bến Tre - Châu Thành - Hữu Định

Giá: 2,500,000 VNĐ/m2
Lượt xem: 10
Cập nhật: 23/11/2018, 03:51, pm
BÁN 2000 M2 ĐẤT VƯỜN CHÍNH CHỦ ĐƯỜNG 8m HL 173 HỮU ĐỊNH – BẾN TRE

BÁN 2000 M2 ĐẤT VƯỜN CHÍNH CHỦ ĐƯỜNG 8m HL 173 HỮU ĐỊNH – BẾN TRE

Vị trí BĐS: Bến Tre - Châu Thành - Hữu Định

Giá: 2,500,000 VNĐ/m2
Lượt xem: 10
Cập nhật: 22/11/2018, 12:30, pm
BÁN 2000 M2 ĐẤT CHÍNH CHỦ MẶT TIỀN ĐƯỜNG HL 173 BẾN TRE

BÁN 2000 -3000 M2 ĐẤT VƯỜN CHÍNH CHỦ MẶT TIỀN ĐƯỜNG HL 173 BẾN TRE

Vị trí BĐS: Bến Tre - Châu Thành - Hữu Định

Giá: 2,500,000 VNĐ/m2
Lượt xem: 12
Cập nhật: 21/11/2018, 11:23, pm
BÁN GẤP 500 M2- 600TR ĐẤT VƯỜN CHÍNH CHỦ CHÂU THÀNH–BẾN TRE

BÁN GẤP 500 M2- 600TR ĐẤT VƯỜN CHÍNH CHỦ CHÂU THÀNH–BẾN TRE

Vị trí BĐS: Bến Tre - Châu Thành - Hữu Định

Giá: 600,000,000 VNĐ/tổng diện tích
Lượt xem: 13
Cập nhật: 21/11/2018, 11:33, am
BÁN 2000 -3000 M2 ĐẤT VƯỜN CHÍNH CHỦ MẶT TIỀN ĐƯỜNG HL 173 HỮU ĐỊNH – BẾN TRE

BÁN 2000 -3000 M2 ĐẤT VƯỜN CHÍNH CHỦ MẶT TIỀN ĐƯỜNG HL 173 HỮU ĐỊNH – BẾN TRE

Vị trí BĐS: Bến Tre - Châu Thành - Hữu Định

Giá: 3 VNĐ/m2
Lượt xem: 13
Cập nhật: 21/11/2018, 11:30, am

DANH MỤC BẤT ĐỘNG SẢN